fbpx
Cari ildə ödənilən və əvəzləşdirilməyən ƏDV məbləğləri gəlirdən çıxıla bilərmi?

Təcrübədə vergi ödəyiciləri tərəfindən əsas məbləğ ödənilən vaxt əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) ödənişinin qaydalara uyğun olmayaraq həyata keçirilməsi hallarına rast gəlirik. Bəs cari ildə ödənilən və əvəzləşdirilməyən ƏDV-lərin aqibəti necə olur? Məsələyə sərbəst auditor Altay Cəfərov aydınlıq gətirir. Məsələni sadə … Read More

0
error: Content is protected !!