fbpx

Taksi sifarişi operatorları hansı məlumatları vergi orqanına təqdim etməlidirlər?

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilən 16.1.11-13-cü maddəyə əsasən, taksi sifarişi operatorları tərəfindən malik olduqları informasiya sistemi vasitəsilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi aylıq məlumatları hər ay başa çatdıqdan sonra, növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq, müvafiq icra … Read More

error: Content is protected !!